Publicacions

CONFERÈNCIES IMPARTIDES 

DBT AND PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPY: A SHARED VIEW TO CHALLENGE SPLITTING.
2o Congrés Internacional del Trastorn Límit de la Personalitat. Amsterdam, 2012.

PSICOTERÀPIA DIALÈCTIC CONDUCTUAL I PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA: UNA VISIÓ CONJUNTA PER A DESAFIAR L’ESCISSIÓ.
2on Simposium sobre el Trastorn Límit de la Personalitat. Hospital General de Catalunya. Sant Cugat del Vallès, 2010.

UNA UNITAT DE TRACTAMENT PEL TRASTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT EN HOSPITALITZACIÓ PARCIAL.
1a Jornada sobre el Trastorn Límit de la Personalitat. Fundació ACAI, Casa del Mar, Barcelona, 2007.

PÒSTERS REALIZATS 

TRACTAMENT DEL TRASTORN LÍMIT EN UN HOSPITAL DE DIA.
XI Congrés Nacional de Psiquiatria. Santiago de Compostela, 2007.