Supervisió

En l’actualitat, combino la pràctica clínica amb la supervisió a d’altres psicoterapeutes de diferents orientacions.
Des dels que tenen orientació Dialèctica Conductual formats en el training de Marsha Linehan, psicoterapeutes amb orientació Cognitiu Analítica de Londres, a psicòlegs d’orientació psicoanalítica.